ALGEMENE LEERPROBLEMEN

 • als de scholier moeite heeft met plannen, organiseren, structureren en/of zelfstandig werken
 • als de scholier problemen ondervindt met het op papier zetten van correcte teksten van werkstukken en opdrachten.  
 • als de scholier niet naar verwachting presteert of vastloopt op school 
 • als de scholier met tegenzin naar school gaat en zich niet gelukkig voelt
 • als de scholier zich moeilijk kan concentreren, onrustig en snel afgeleid is 
 • als de scholier het erg moeilijk vindt om thuis huiswerk te maken of te studeren

Waarom HuBS Coaching? 

Wij bieden adequate begeleiding en ondersteuning aan bij: 

 • het leren leren, de stof eigen maken door herhalingen en geheugensteuntjes
 • het leren plannen en het oefenen van studievaardigheden/leerstrategieën 
 • het zelfstandig leren, waarin structuur wordt aangebracht in de studiestof
 • het associëren van de studiestof, zodat het in de goede context kan worden toegepast  
 • het onderscheiden van hoofdzaken en details bij inzichtvakken, zoals geschiedenis
 • het schrijven van correcte teksten van werkstukken en opdrachten

Werkwijze

 

Bij de intake wordt er naast mondelinge informatie een vragenlijst ingevuld. Naar aanleiding hiervan zal worden geïnventariseerd wat de beste aanpak is. Dit kan een individuele ondersteuning zijn of begeleiding in groepsverband. In een vertrouwde en veilige omgeving wordt gewerkt aan versterken van de studievaardigheden en zelfstandigheid. Ook wordt aandacht besteed aan bepaalde leerstrategieën.

Begeleiding in groepsverband

Deze begeleiding biedt uitkomst voor scholieren die algemene begeleiding nodig hebben. Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal 8 scholieren, waarbij wordt gekeken naar een aantal criteria zoals het niveau, tempo en hun talenten. HuBS Coaching werkt met een oplossingsgerichte aanpak. Dit houdt in dat de scholier zelf mee gaat denken en zoeken naar mogelijke oplossingen. Het gevoel de studie (weer) aan te kunnen, werkt motiverend en geeft zelfvertrouwen. Tijdens de begeleiding kan er gebruik gemaakt worden van computers, internet en de bibliotheek.

Individuele begeleiding

Doordat er bij individuele begeleiding snel een persoonlijke vertrouwensband ontstaat, kan de begeleider eerder op de leerproblemen inspelen. Individuele begeleiding leidt tot duidelijke verbetering van het inzicht in de (probleem-)stof en uiteindelijk tot betere resultaten. Bij HuBS Coaching is voldoende expertise aanwezig om ook met specialistische begeleiding van dienst en van waarde te kunnen zijn. Wij bieden een afgestemde ondersteuning en begeleiding aan afhankelijk van het soort leerproblemen.

 

Terug naar Home