SPECIFIEKE HULPVRAAG

Oorzaak problematiek

Een scholier/student kan om verschillende redenen moeite hebben met zelfstandig en adequaat te leren/studeren. Omgevingsfactoren en gedragsproblemen kunnen een rol spelen. Steeds meer scholieren/studenten krijgen te maken met een specifieke hulpvraag, waardoor leerproblemen kunnen ontstaan die zich uiten in taalproblemen (dyslexie) rekenproblemen (dyscalculie) korte concentratieboog, geheugenzwakte, schrijf- en/of motorische problemen (dyspraxie) of een non-verbale leerstoornis (NLD). 

Kenmerken die een rol spelen een specifieke hulpvraag zijn bijvoorbeeld:

  • ADHD: de scholier/student heeft te kampen met een aandachtstekort, hyperactiviteit, impulsiviteit. Niet luisteren naar wat anderen zeggen en niet in staat zijn regels op te volgen. 
  • Autisme: de scholier/student kampt met een onvermogen om adequaat te reageren op andere mensen en situaties. Voelt zich vaak eenzaam en moeilijk te begrijpen door een rigide denkpatroon. Het intelligentieniveau is vaak disharmonisch van opbouw, waardoor de scholier/student problemen heeft met motivatie, planning en structuur. 
  • Hoogbegaafdheid:  bij de scholier/student is er sprake van een hoge cognitieve intelligentie. Het gemeten gemiddelde IQ ligt boven de 130 en gaat gepaard met een meer dan gemiddelde taakgerichtheid en motivatie. Ook is er sprake van een grote mate van creativiteit in denkprocessen en de aanpak van vraagstukken. Hoogbegaafden werken bij voorkeur zelfstandig omdat zij door anderen vaak niet worden begrepen.

Scholieren/studenten met een specifieke hulpvraag hebben extra ondersteuning nodig bij het organiseren en plannen van hun huiswerk. Bij sommige scholieren/studenten is sprake van comorbiditeit, dat wil zeggen het meer dan gemiddeld gelijktijdig voorkomen van verschillende stoornissen (dyslexie heeft bijvoorbeeld comorbiditeit met ADHD). 

Werkwijze

Bij de intake wordt er naast mondelinge informatie een vragenlijst ingevuld. Naar aanleiding hiervan zal worden geïnventariseerd wat de beste aanpak is. Dit kan een individuele ondersteuning zijn of begeleiding in groepsverband. In een vertrouwde en veilige omgeving wordt gewerkt aan versterken van de studievaardigheden en zelfstandigheid. Ook wordt aandacht besteed aan bepaalde leerstrategieën.

 

Terug naar Home