ALGEMENE STUDIEPROBLEMEN

 • als de student moeite heeft met plannen, organiseren, structureren en/of zelfstandig werken
 • als de student problemen ondervindt met het op papier zetten van correcte teksten van opdrachten, essays/papers/scriptie  
 • als de student niet naar verwachting presteert of vastloopt tijdens de studie
 • als de student met tegenzin naar college gaat en zich niet gelukkig voelt
 • als de student zich moeilijk kan concentreren, onrustig en snel afgeleid is 
 • als de student het erg moeilijk vindt om thuis colleges voor te bereiden of te studeren

Waarom HuBS Coaching? 

Wij bieden adequate begeleiding en ondersteuning aan bij: 

 • het leren studeren, de stof eigen maken door herhalingen en geheugensteuntjes
 • het leren plannen en het oefenen van studievaardigheden/leerstrategieën 
 • het zelfstandig studeren, waarin structuur wordt aangebracht in de studiestof
 • het associëren van de studiestof, zodat het in de goede context kan worden toegepast  
 • het onderscheiden van hoofdzaken en details
 • het schrijven van correcte teksten van essays/papers/scriptie etc.

Werkwijze

Bij de intake wordt er naast mondelinge informatie een vragenlijst ingevuld. Naar aanleiding hiervan zal worden geïnventariseerd wat de beste aanpak is. Dit kan een individuele ondersteuning zijn of begeleiding in groepsverband. In een vertrouwde en veilige omgeving wordt gewerkt aan versterken van de studievaardigheden en zelfstandigheid. Ook wordt aandacht besteed aan bepaalde leerstrategieën.

Begeleiding in groepsverband

Deze begeleiding biedt uitkomst voor studenten die algemene begeleiding nodig hebben. Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal 8 studenten, waarbij wordt gekeken naar een aantal criteria zoals het niveau, tempo en hun talenten. HuBS Coaching werkt met een oplossingsgerichte aanpak. Dit houdt in dat de student zelf mee gaat denken en zoeken naar mogelijke oplossingen. Het gevoel de studie (weer) aan te kunnen, werkt motiverend en geeft zelfvertrouwen. Tijdens de begeleiding kan er gebruik gemaakt worden van computers, internet en de bibliotheek.

Individuele begeleiding

Doordat er bij individuele begeleiding snel een persoonlijke vertrouwensband ontstaat, kan de begeleider eerder op de studieproblemen inspelen. Individuele begeleiding leidt tot duidelijke verbetering van het inzicht in de (probleem-)stof en uiteindelijk tot betere resultaten. Bij HuBS Coaching is voldoende expertise aanwezig om ook met specialistische begeleiding van dienst en van waarde te kunnen zijn. Wij bieden een afgestemde ondersteuning en begeleiding aan afhankelijk van het soort leer- of studieproblemen.

 

Terug naar Home