Uw kind...

Het is verstandig om in uw situatie 3 afwegingen te maken: 

1) Hoe vaak per week wilt u dat uw kind hulp krijgt?

2) Zelfstandige- of groepsbegeleiding? 

3) Heeft uw kind een speciale hulpvraag/behoefte? 


Frequentie

Bij de intake wordt er naast mondelinge informatie een vragenlijst ingevuld. Naar aanleiding hiervan zal worden geïnventariseerd wat de beste aanpak en frequentie van begeleiding is. De mogelijkheden zijn 1, 2 of 3 keer een blok van 3 uur per week.

Begeleidingsvormen

Begeleiding in groepsverband

Deze begeleiding biedt uitkomst voor scholieren/studenten die algemene begeleiding nodig hebben. Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal 8 scholieren/studenten, waarbij wordt gekeken naar een aantal criteria zoals het niveau, tempo en hun talenten. HuBS Coaching werkt met een oplossingsgerichte aanpak. Dit houdt in dat de scholier/student zelf mee gaat denken en zoeken naar mogelijke oplossingen. Het gevoel de studie (weer) aan te kunnen, werkt motiverend en geeft zelfvertrouwen. Tijdens de begeleiding kan er gebruik gemaakt worden van computers, internet en de bibliotheek.

Individuele begeleiding 

Doordat er bij individuele begeleiding snel een persoonlijke vertrouwensband ontstaat, kan de begeleider eerder op de leer- en studieproblemen inspelen. Individuele begeleiding leidt tot duidelijke verbetering van het inzicht in de (probleem-)stof en uiteindelijk tot betere resultaten. Bij HuBS Coaching is voldoende expertise aanwezig om ook met specialistische begeleiding van dienst en van waarde te kunnen zijn. Wij bieden een afgestemde ondersteuning en begeleiding aan afhankelijk van de specifieke hulpvraag.

 

Specifieke hulpvraag

Een scholier/student kan om verschillende redenen moeite hebben met zelfstandig en adequaat te leren/studeren. Omgevingsfactoren en gedragsproblemen kunnen een rol spelen. Steeds meer scholieren/studenten krijgen te maken met een specifieke hulpvraag, waardoor leerproblemen kunnen ontstaan die zich uiten in taalproblemen (dyslexie) rekenproblemen (dyscalculie) korte concentratieboog, geheugenzwakte, schrijf- en/of motorische problemen (dyspraxie) of een non-verbale leerstoornis (NLD).

Lees meer

 

Terug naar Home